LATVIA

Latvijas Ārlietu dienesta darbinieku ģimeņu asociācija
Latvian Foreign Service Family Association

Latvijas Ārlietu dienesta darbinieku ģimeņu asoc.
Pils iela 21
LV 1050 Rīga
dzivesbiedru.asociacija@gmail.com